Publicystyka: Jakie są najpopularniejsze gatunki

gatunki publicystyka

W tym artykule opiszę pokrótce, czym powinien się charakteryzować dany podgatunek publicystyki prasowej. Jest to o tyle ważne, ponieważ zauważyłam, że obecnie wszystkie teksty nazywa się mianem artykułów. Wprawdzie nazwa „artykuł” może odnosić się do wszystkiego, co jest napisane (jakie to jest wygodne!), ale warto wiedzieć, czym jest felieton, wywiad, reportaż. Aby swobodnie operować tymi pojęciami, nie trzeba takich tekstów pisać, ponieważ różnice między nimi są aż nadto widoczne.

Co to jest artykuł?

Artykuł to ogólna nazwa na drukowaną wypowiedź. Obejmuje krótkie notatki informacyjne na tematy polityczne, społeczne, sportowe, kulturalne, a także długie eseje. Artykuł powinien być przejrzysty, zorganizowany kompozycyjnie, logiczny – wywód ma tworzyć spójną całość.

Przykładem artykułu jest Moja pierwsza wizyta w SPA.

Co to jest felieton?

To specyficzny utwór dziennikarski utrzymany w osobistym stylu i pisany „lekkim piórem”. Wyrażą osobisty punkt widzenia autora, a cechować go powinna zaskakująca i/lub mocna puenta.

Przykładem felietonu jest Zięciowata mama.

Co to jest reportaż?

Reportaż zaliczany jest zarówno do publicystyki, jak i literatury faktu, a nawet literatury pięknej. Przedstawia rzeczywiste zdarzenie i towarzyszące mu okoliczności. Autor reportażu jest jednocześnie świadkiem wydarzenia lub zna wydarzenie z relacji innych osób czy innych źródeł. Reportaż powinien być obiektywny, rzetelny i wiernie odzwierciedlający rzeczywistość.

Przykładem reportażu jest (nie)Wirtualni społecznicy.

Co to jest wywiad?

Wywiad to inaczej rozmowa. Wywiad prasowy to nic innego jak zapis z rozmowy. To, czym się wywiad wyróżnia, to role. Występuje osoba przeprowadzająca wywiad, która zadaje pytania, oraz rozmówca, który odpowiada na pytania i udziela informacji dotyczących wydarzenia lub jego samego.